Vår historia

Hur det började
Ett svenskt filmbolag blev intresserade av att göra filmer om spioner. Man fick kontakt med kunniga personer varav flera från underrättelse- och säkerhetstjänsten, för att lära sig hur spioner arbetar. Dessvärre lades filmplanerna lades ner emedan filmbolagets finansiärer hellre ville fortsätta satsa på polisfilmer. Men de kontaktade personerna bildade ett nätverk som fortsatte träffas.

I nätverket väcktes idén att underrättelse- och säkerhetstjänsternas historia borde tecknas ner. Man beslutade då att bilda en ideell förening för detta ändamål, och grundade år 2007 Föreningen Sveriges öga och öra.

Föreningens målsättning
Främjande av forskning och studier av underrättelse- och säkerhetstjänsternas historia med huvudinriktning mot Sverige, dess närområde samt mot organisationer, personer och händelser av stor betydelse för svenska förhållanden under tiden 1900-1991. Föreningen har särskilt fokus ligger på det kalla kriget.

Valet av 1991 som slutår hänger ihop med att det var det år då Sovjetunionen upphörde och ombildades till Ryssland, Vitryssland och Ukraina, varvid det kalla kriget ansågs ha upphört.
Den tidigare tidsgränsen 1900 valdes av praktiska skäl, men föreningen har oaktat detta skrivit och föreläst om underrättelse- och säkerhetstjänst betydligt längre tillbaka i tiden.
År 2009 kom föreningsarbetet igång på allvar. Parallellt med skapandet av föreningen föddes tanken att skapa ett svenskt underrättelse- och spionmuseum. Se nedan under rubriken Utställningar.

Föreningens verksamhet
Föredrag och seminarier, publicering av egen forskning, utställningar, kontaktskapande mellan personer som vill studera underrättelse- och säkerhetstjänsternas historia.

Medlemmarna får ett innehållsrikt och informativt medlemsbrev samt går in gratis på föreningens aktiviteter.

Ibland arrangerar föreningen pub-aftnar då man diskuterar, rekommenderar litteratur eller tipsar varandra om var man kan finna mer information om något historiskt ämne.
Styrelsens ledamöter brukar anlitas för att hålla externa föredrag hos föreningar, myndigheter och andra organisationer.
Utställningar

Föreningen har haft musei-utställningar dels på Fästningsmuséet i Vaxholm samt (pågående) på Aeroseum i Göteborg. Båda utställningarna har fått rönt mycket positiv feedback och haft många besökare både från Sverige och från andra länder.

Hur fick föreningen sitt namn?
Den legendariske underrättelsemannen major Helmut ”Teddy” Ternberg, fick efter sin död en minnessten rest Galärvarvskyrkogården på Djurgården i Stockholm. Den har inskriptionen Fäderneslandets öga och öra 1940-1945, och det var den inskriptionen som inspirerade till valet av namn på föreningen. Att betrakta och lyssna är ju i hög grad vad underrättelse- och säkerhetstjänst handlar om.

En minnessten över Helmuth Ternberg restes på Galärvarvskyrkogården i Stockholm,
med texten FÄDERNESLANDETS ÖGA OCH ÖRA 1940 – 1945

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok