Forskningsrapporter

Nr Titel,  innehåll och författare Pris
Antal sidor
DDR Östtyskland – STASI och militär und/säk
DDR-1 Stasi spionerade på Sverige: Fallet IM ”Alfred Wegner” 1965-70 Wegner var konduktör på östtyska tågens Mitropavagnar. Han gjorde underrättelseiakttagelser i Sverige under sina resor 1965-70. Han var agent för en ”inrikes” avdelning.
Lena Breitner och Svante Winqvist 2011
50 sid 50:-
DDR-2A
DDR-2B
Fallet IM ”THOMAS” eller Aleksander Radlers fall IM Thomas är den präst i norra Sverige som avslöjades 2012 efter ett komplicerat förspel, som började redan 1990. Föreningens Lena Breitner och en journalist på DN fick in en artikel i DN, som fick Radler att erkänna efter en lång tids förnekande. 2015 tillkom ytterligare material, som nu kan presenteras. Del 2b har en omfattande bilagedel. Svante Winqvist 2012 och tillägg (DDR-2B) 2016 DVD båda rapporterna:
200 kr
Papperskopia
200 kr/st
DDR-3 Sabotörer med hjärtat till vänster. Sabotageutbildningen av västtyska kommunister (DKP/MO) i DDR DKP, västtyska kommunistpartiet utbildade i hemlighet sabotörer i DDR med instruktörer från armén och stöd och finansiering från Stasi. Läs här hur organisationen fungerade.
Svante Winqvist 2012
124 sidor 160:-
DDR-4 Volvo och Stasi – Affärer i Kalla Krigets skugga Honecker åkte Volvo 264 TE. Stasi låg bakom köpen från företaget på Hisingen och passade på att spionera lite i förbifarten.
Svante Winqvist 2012
10 sidor 30:-
DDR-5 Fallet IM ”Kaufmann” – Embargohandel och Hans Jochheim Första svenska fallet med både Säpos och Stasis ögon. Embargohandel med öst och Hans Jochheim. Om smuggling och teknikspionage.
Svante Winqvist 2013
47 sidor 75:-
DDR-6A Augustin - Fallet ”Sven” och ”Britt” Första fallet med både SÄPO:s och STASI:s ögon. Författaren har haft tillgång till personakterna från båda säkerhetstjänsterna.
Svante Winqvist 2013
68 sidor 100:-
DDR-6B Case Augustin The first case with both SÄPO´s and STASI´s eyes
Svante Winqvist 2013
71 sidor 125:-
DDR-7 Fallet ”Lisa Krüger” En stödagent i Sydsverige som handleddes delvis av samma Stasiofficerare som ”Sven” och ”Britt”. Pågick 1967 – 1973 . Ett skolexempel på Stasis arbetsmetoder.
Svante Winqvist 2014
50 sidor 100:-
DDR-8 Fallet ”Gerd Nilsson” Med Trelleborg i centrum och Gränstrupperna berörda.
Svante Winqvist 2016
38 sidor 75:-
DDR-9 Handbok DDR för underrättelsetjänst Handboken beskriver DDR ur ett underrättelseperspektiv – vad vi borde ha vetet då. Du får en beskrivning av hur samhället var organiserat, vilka militära resurser som fanns, t ex koordinaterna för Sovjets kärnvapenlager, lite om hur strid skulle ha förts, specialförband och en del om Stasi och VA, den militära underrättelsetjänsten.
Svante Winqvist 2018
700 sidor 450:-
DDR-10 DDR:s underrättelsekontakter i Sverige. En antologi. Rapporten ställer samman de uppgifter som funnits i böcker och forskningsrapporter och en del löst underlag från Tyskland och nätet om vilka den östtyska underrättelsetjänsten hade kontakt med i Sverige.
Svante Winqvist 2018
210 sidor DVD 250:-
DDR-11 DDR och STASI. Utnyttjade av civila forskningsinstitut med exemplen:
IPW, Institut fur Internationale Politik und Wirtschaft och SIPRI, Stockholm International Peace research Institute, Stockholm
Om hur fredsforskiningsinstitutet utnyttjades av Stasi.
Svante Winqvist 2020
157 sidor + supplement 10 sidor. DVD 150:-
CS Tjeckoslovakien – StB och Z2, dvs civil och militär underrättelsetjänst
CS-1 Agenten ”BORG” i Göteborg Om den tjeckoslovakiska militära underrättelsetjänstens aktiviteter på 1980-talet och SÄPO:s dubbelspel. (GS-ZS)
Svante Winqvist 2015
60 sidor 75:-
CS-2A Tjeckernas underrättelsetjänst i Sverige 1963 – 1967 (sammandrag) I denna rapport, som är ett sammandrag, beskrivs hur den civila tjeckiska underrättelsetjänsten STB arbetade i Stockholm med kontaktskapande informationsinhämtning och påverkansarbete. Rapporten bygger på dokument från tjeckiska arkiv och avslöjar stora delar av organisationens kontaktyta. Rapporten är ett sammandrag av en totalrapport (CS-2B)om ca 500 sidor. (STB)
Svante Winqvist 2015
225 sidor 250:-
CS-2B Tjeckernas underrättelsetjänst i Sverige 1963 – 1967 (totalrapport) Totalversionen av forskningsrapport CS-2A rörande STB:s underrättelsetjänst i Sverige 1963 – 1967 500 sidor 400:-
H Ungern – Militär underrättelsetjänst
H-1 Operation Snödroppe – Fallet Clyde Conrad och agenter i Sverige. Om två svenska f d ungrares arbete för den militära underrättelse-tjänsten i Ungern under Kalla Kriget (2:a direktoratet inom Generalstaben) och det amerikansk-tyska fallet Clyde Conrad. Specialkapitel om agentradiotrafikens roll.
Svante Winqvist och Christer Olsén 2018
81 sidor 120:-
DESINFO
1A
Desinformation i Sverige under kalla kriget En exempelsamling på desinformation främst med exempel från svensk säkerhetspolitisk debatt o dyl. Svante Winqvist 2017 respektive 2018 63 sidor 100:-
DESINFO
1B (eng)
Desinformation During the Cold war Engelsk översättning av forskningsrapporten DESINFO-1A
Svante Winqvist 2018
63 sidor 125:-

Vill du köpa någon/några av forskningsrapporterna så gör enligt följande:

1. Betala in beloppet på bankgiro 398-1289 och ange vilken/vilka rapporter du vill köpa. Ange beteckningarna i vänstra kolumnen + antal exemplar. Anges inte antal exemplar så utgår vi från att du vill ha ett exemplar.

2. Maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och skriv vilka rapporter du vill köpa och ange att du betalat beloppet. Skriv gärna vilket datum du betalade så blir det enklare att hitta. Betala beloppet + 50 kr (expeditionskostnad) Anm. Om inte annat anges så säljs forskningsrapporterna i pappersform

3. Kassören sänder rapporten till dig.

Med vänliga hälsningar
Föreningen Sveriges Öga & ÖraWe use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok